fbpx

กัญชาสายพันธุ์ไทย ที่รอลงรายชื่อเป็นมรดกชาติไทย

รัฐบาลอนุมัติสายพันธุ์กัญชา

นับตั้งแต่ที่มีการแก้ไขกฎหมายกัญชาให้ถูกกฎหมายในประเทศไทย ผู้คนก็เริ่มอยากรู้จักพืชชนิดนี้กันมากขึ้น ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข กำลังเริ่มส่งเสริมงานวิจัยและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

ด้วยเหตุนี้เองจึงก่อให้การพัฒนาสี่สายพันธุ์กัญชาขึ้น เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์ ประกอบกับทำให้ผู้คนได้รับประโยชน์จากกัญชาอย่างเต็มที่ เรื่องที่น่าสนใจก็คือ สายพันธุ์กัญชาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกกันแบบพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่น และลดการพึ่งพากัญชาจากต่างประเทศ

ดอกกัญชาเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงในรายชื่อมรดกชาติไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

  • กระตุ้นการท่องเที่ยว
  • สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรท้องถิ่น
  • การวิจัยทางการแพทย์

สี่สายพันธุ์ที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล

องค์การอาหารและยาไทย (FDA) ได้อนุมัติให้สามารถปลูกสายพันธุ์เหล่านี้ได้ทั่วประเทศ เพื่อส่งให้กับสถาบันวิจัยพืชสมุนไพร ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แต่ละสายพันธุ์มีอัตราส่วนของ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้มีความสามารถในการรักษาที่ครบถ้วน

ตัวอย่างเช่น สายพันธุ์ TT1 จะมีปริมาณสาร THC มากกว่าชนิดอื่น และเป็นสายพันธุ์ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ในขณะที่ ST1 จะมีปริมาณสาร THC และ CBD พอ ๆ กัน ในทำนองเดียวกัน RD1 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีสาร CBD ในปริมาณที่สูง

สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมามีดังต่อไปนี้

หางกระรอกภูพาน ST1

Hang Kra Rog Phu Phan ST1

ดอกใหญ่เป็นพวง มีลักษณะเหมือนหางกระรอก ซึ่งชื่อสายพันธุ์เองก็มาจากคำว่า ‘หางกระรอก’ ในภาษาไทย มีกลิ่นหอมคล้ายมะม่วงแต่ไม่ฉุน

มีสาร CBD และ THC ในอัตราส่วนที่เท่ากัน

หางเสือสกลนคร TT1

Hang Suea Sakon Nakhon TT1

สายพันธุ์นี้มีดอกยาวเหมือนหางเสือ ให้กลิ่นเหมือนเปลือกส้มที่มีความฉุนเล็กน้อย

หางเสือสกลนคร TT1 มีปริมาณ THC มากกว่า CBD

ตะนาวศรีก้านขาว WA1

Tanaosri Kan Khaw WA1

มีดอกกระจุกกันแน่น กลิ่นเหมือนเปลือกส้มผสมกับตะไคร้

ตัวนี้เหมือนกับสายพันธุ์ TT1 ตรงที่มีปริมาณ THC มากกว่า แต่มีกลิ่นฉุนน้อยกว่าสายพันธุ์ TT1

ตะนาวสีก้านแดง RD1

Tanaosri Kan Daeng RD1

คล้ายคลึงกับ WA1 แต่มีกิ่ง ลำต้น และก้านใบสีแดง มีกลิ่นหอมหวานและไม่ฉุน มีปริมาณสาร Cannabidiol มากกว่า THC ทำให้ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทน้อยที่สุดในบรรดาสี่สายพันธุ์ทั้งหมด

เมื่อเทียบเทียบกับฐานข้อมูลกัญชาทั่วโลกแล้วพบว่า สายพันธุ์เหล่านี้มีการปลูกเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น

ทางกรมการแพทย์จะศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์เหล่านี้พร้อมกับสรรพคุณต่าง ๆ โดยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เปิดทางสู่ผลผลิตที่ทำเงินในอนาคต

ในตอนนี้ ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเดียวในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เห็นถึงศักยภาพของกัญชา

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า:

“กัญชาคือสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เช่นเดียวกับเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้มีการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นการลดดุลการค้ากับประเทศอื่น ๆ ด้วย”

นอกจากนี้ อ้างอิงจากรายงาน Asia Cannabis Report มีการคาดการณ์ว่าตลาดกัญชาไทยจะมีมูลค่าแตะ 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสิ่งนี้เป็นผลพวงมาจากการเปิดกฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์และผลิตภัณฑ์ CBD หากกัญชาเพื่อความผ่อนคลายถูกกฎหมายเพิ่มไปด้วย ซึ่งมีโอกาสสูงมากๆ ตัวเลขมูลค่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีก

ประเทศไทยจริงจังกับเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชามาก จนถึงขนาดที่มีแผนจะเพิ่มกัญชาไทยเข้าสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก

ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางกัญชาแห่งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้