นโยบายการคืนสินค้าและขอคืนเงิน

นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า

 • ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไม่ถูกต้อง, สินค้าชำรุดเสียหายจากต้นทางหรือจากการจัดส่ง สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้า โดยติดต่อ [email protected] พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนสินค้า

 • สินค้าลดราคาไม่สามารถคืนได้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์ครบถ้วน ไม่เสียหาย
 • การทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าต้องดำเนินการภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าติดต่อ [email protected] พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า

 • ติดต่อ [email protected] พร้อมแจ้งหมายเลขการสั่งซื้อของท่าน
 • พนักงานของเราจะติดต่อคุณในการรับสินค้าส่งคืน

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • หากสินค้าถูกส่งคืนหรือถูกระบบยกเลิก
 • การคืนเงินจะดำเนินการตามวิธีชำระเงิน
 • จะดำเนินการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการคืนเงินโดยประมาณดังนี้,

เครดิตหรือเดบิตการ์ด: 30-45 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้ว