ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานมีผลกับผู้เยี่ยมชมออนไลน์ทุกคนบนเว็บไซต์ www.bloom.express/th/

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดๆ โดยคุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้สองวิธี ได้แก่

1) การคลิกที่ “ยอมรับ” หรือ “ยินยอม” ให้กับข้อกำหนด โดยที่จะมีตัวเลือกให้คุณได้เห็น หรือถูกเสนอให้กับคุณ หรือจากเว็บไซต์ใดๆ และ

2) การใช้งานจริงในเว็บไซต์ใดๆ

เมื่อใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของเรา คุณยินยอมให้กับข้อกำหนดทั้งหมด หากคุณไม่ยินยอมให้กับข้อกำหนด โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา เว้นแต่ว่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะถือว่าคุณยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ความเป็นเจ้าของในเว็บไซต์ เนื้อหา และเครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์ของเราเป็นเจ้าของและได้รับการควบคุมโดย Tropical Bloom Ltd. (ในที่นี้จะกล่าวถึงว่า “Bloom”) และเว้นแต่ว่าจะมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อความ กราฟิก ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ เสียง เพลง งานศิลปะ โค้ดคอมพิวเตอร์และสื่ออื่นๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ และ/หรือ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในสื่อดังกล่าว (หรือเรียกโดยรวมว่า “เนื้อหา”) เป็นกรรมสิทธิ์ ได้รับการควบคุม และ/หรือ ได้รับการอนุญาตจากทาง Bloom

เว็บไซต์และเนื้อหามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาและสื่อที่ดาวน์โหลดได้อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อใช้งานส่วนตัวได้ คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือคัดลอกใด ๆ จากการดาวน์โหลดหรือการคัดลอก คุณไม่สามารถทำซ้ำ(ยกเว้นตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย จัดแสดง ดำเนินการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบ ขายหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือใช้เนื้อหาหรือเว็บไซต์ใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้บางส่วนที่ถูกใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการการค้า และเครื่องหมายบริการของ Bloom และบริษัทในเครือ ทั้งที่มีการจดทะเบียนแล้วและไม่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการอื่น ๆ ที่ถูกใช้หรือปรากฏบนเว็บไซต์ คือเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายบริการของบุคคลที่สาม ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ที่ให้ไว้หรือควรตีความว่าเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์แก่คุณเพื่อใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะโดยนัย ปิดปาก(Estoppel) หรือสิ่งอื่นใด

การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากข้อกำหนดเท่านั้น และต้องทำเฉพาะในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบจากกฎหมายรัฐบาลกลางและรัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติ หรือแนวทางที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายใด ๆ ที่ควบคุมการส่งออกข้อมูลไปที่สหรัฐอเมริกาหรือมาจากสหรัฐอเมริกา

คุณยินยอมที่จะไม่ใช้ “ดีปลิงก์”(deep-link) “หุ่นยนต์” หรืออุปกรณ์อัตโนมัติและอุปกรณ์ที่ไม่อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม โค้ด อัลกอริทึม หรือวิธีการใด ๆ เพื่อเข้าถึง คัดลอก หรือติดตามส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำเสนอของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ หรือรับหรือพยายามที่จะรับสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีที่เราไม่ได้ตั้งใจจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการป้องกันกิจกรรมดังกล่าว

คุณยินยอมที่จะไม่รับหรือพยายามเข้าถึงส่วนหรือคุณสมบัติใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือระบบหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือกับเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรือเครือข่ายของหุ้นส่วนธุรกิจของเรา ด้วยวิธีการแฮ็ก “การขุดรหัสผ่าน” หรือการใช้วิธีที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในการเข้าถึงข้อมูล คุณยินอยมที่จะไม่สืบเสาะ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่ค้นหาแบบย้อนกลับ(reverse look-up) ตามรอย หรือแสวงหาเพื่อติดตามข้อมูลใด ๆ ของผู้เยี่ยมชมคนอื่น ๆ ในเว็บไซต์ หรือลูกค้าคนอื่น ๆ ของ Bloom รวมถึงบัญชีช็อปปิ้งหรือบัญชี Go Forth ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่ว่าในทางใดก็ตามที่คุณมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นพบสื่อหรือข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผลต่อการนำมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ไม่ใช่ PII เข้ากับข้อมูล PII

คุณยินยอมที่จะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดการโหลดอย่างไม่สมเหตุสมผลและไม่สมส่วนกับโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ ระบบหรือเครือข่ายของเรา หรือระบบหรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือเชื่อมต่อกับเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อพยายามที่จะครอบงำระบบของเราเพื่อสร้างการโจมตีแบบ “ปฏิเสธการให้บริการ”(Denial of Service) หรือการโจมตีที่คล้ายคลึงกัน

คุณยินอยมที่จะะไม่ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือวิธีการใด ๆ ที่เป็นการแทรกแซง หรือพยายามจะแทรกแซงการทำงานหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์ใด ๆ หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ หรือที่เป็นการแทรกแซงการใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลอื่น

คุณยินยอมที่จะไม่ปลอมแปลงส่วนหัว(headers) หรือจัดการตัวระบุเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของข้อความหรือการส่งข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งมาหาเราบนเว็บไซต์หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะไม่แอบอ้างหรืออวดอ้างว่าคุณเป็นบุคคลอื่น หรือยืนยันเท็จว่าคุณเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น

การสื่อสารของผู้ใช้ และเนื้อหาของผู้ใช้

แม้ว่าเราจะรู้สึกขอบคุณกับคำแนะนำหรือความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา แต่ Bloom มีนโยบายที่จะไม่รับไอเดียสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนการ หรือสื่อใดๆ นอกจากสิ่งที่เราร้องขอโดยเฉพาะ (เช่น ผ่านการประกวด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย) เรามีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดใด ๆ ในกรณีที่ความพยายามเชิงสร้างสรรค์ที่เราจัดทำมีความคล้ายคลึงกับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์จากลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ที่เก็บบนเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Bloom (โปรดดูส่วนที่ 2 ด้านบน) สื่อ ข้อมูล การแนะนำ ไอเดีย แนวคิด ความรู้ เทคนิค คำถาม ความคิดเห็น หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณส่งต่อหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ (“การสื่อสารของผู้ใช้”) เป็นสิ่งที่จะได้รับการพิจารณาว่าไม่เป็นความรับและไม่มีกรรมสิทธิ์

คุณยินยอมว่าเราอาจใช้การสื่อสารของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามดุลยพินิจของเรา รวมถึงการทำซ้ำ การส่งต่อ การเปิดเผย การเผยแพร่ การออกอากาศ การพัฒนา การผลิต และ/หรือการตลาดในลักษณะใด ๆ ก็ได้ สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณยินยอมว่า Bloom จะไม่มีภาระผูกพัน (1) สำหรับการรักษาการสื่อสารของผู้ใช้ใด ๆ เป็นความลับ (2) สำหรับการจ่ายค่าชดเชยสำหรับการสื่อสารของผู้ใช้ใดๆ หรือ (3) สำหรับการติดตาม ใช้งาน ส่งคืน รีวิว หรือตอบสนองต่อการสื่อสารของผู้ใช้ใดๆ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของการสื่อสารของผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ การหมิ่นประมาท ความเป็นส่วนตัว ความลามกอนาจาร หรืออื่นๆ เรายังคงถือสิทธิ์ในการลบการสื่อสารของผู้ใช้ใด ๆ ที่ประกอบด้วยสื่อที่เรามองว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับ (สำหรับตัวอย่าง โปรดดูส่วนที่ 5 และ 6 ด้านล่าง)

คุณแสดงให้เห็นและรับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งในการสื่อสารของผู้ใช้เป็นต้นฉบับ คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเนื้อหา และเนื้อหาไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ คุณรับประกัน รับรอง และแสดงให้เห็นว่าบุคคลใด ๆ ที่ปรากฏในไฟล์เสียง หรือภาพที่ส่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารของผู้ใช้ที่นอกจากตัวคุณเอง คือผู้บรรลุนิติภาวะในรัฐที่พำนัก โดยขึ้นอยู่กับย่อหน้าถัดไป และคุณได้มอบสิทธิ์ให้กับ Bloom ในการคัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ แจกจ่ายความคล้ายคลึงของบุคคลเหล่านั้น และคุณมีอำนาจในการรับรองการเผยแพร่นี้ในนามของพวกเขา หากบุคคลใดที่ปรากฏในการสื่อสารของผู้ใช้ใด ๆ เป็นผู้เยาว์ในรัฐที่พำนักของตน คุณรับรอง รับประกัน และแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และคุณให้สิทธิ์ในการใช้สื่อที่มีภาพของเขา/เธอตามข้อกำหนด

นอกจากกฎเรื่องเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นคนสร้าง (User-Generated Content) ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในส่วนที่ 5 ที่ด้านล่าง คุณห้ามโพสต์หรือส่งต่อสื่อที่ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ดูหมิ่น หรือสื่อใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือสนับสนุนการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือที่ละเมิดกฎหมายใดๆ

กฎของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

หากคุณพบเห็นว่ามีการละเมิดกฎเรื่องเนื้อหาที่ผู้ใช้เป็นคนสร้าง หรือพฤติกรรมอื่นใดที่ยอมรับไม่ได้จากผู้ใช้ คุณควรรายงานกิจกรรมดังกล่าวให้ Bloom ทราบโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected] หากคุณโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการสื่อสารของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือส่งต่อให้กับผู้ใช้คนอื่นๆ และคุณยินยอมว่าจะไม่ให้ Bloom รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสื่อสารของผู้ใช้ใด ๆ จากผู้ใช้งานอื่นที่คุณเข้าถึงบนเว็บไซต์ นอกจากนี้ Bloom ขอสงวนสิทธิ์ในการลบการสื่อสารของผู้ใช้ใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ของเรา

ประเภทการสื่อสารของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการกำหนดไว้ด้านล่างพร้อมตัวอย่างแล้ว แต่ไม่ได้มีเจตนาให้ครอบคลุมถึงสิ่งที่เป็นการสื่อสารของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณยินยอมว่าคุณจะไม่โพสต์หรือส่งต่ออะไรก็ตามที่คุณรู้หรือเชื่ออย่างมีเหตุอันควรให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ได้แก่ สิ่งที่

 1. เป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ลามกอนาจาร ดูหมิ่น หรือก้าวร้าว หรือล่วงละเมิด หรือ
 2. ละเมิดหรือล่วงล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น (เช่น เพลง วิดีโอ ภาพถ่าย หรือสื่ออื่น ๆ ที่คุณไม่มีอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสื่อดังกล่าวให้โพสต์ลงบนเว็บไซต์) รวมถึงสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของฝ่ายใดๆ หรือ
 3. ละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การควบคุมการส่งออก การปกป้องผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาหลอกลวง) หรือ
 4. เป็นการข่มขู่ ล่วงละเมิด หรือการกระทำส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ หรือความเกลียดชังใด ๆ ต่อกลุ่มคนหรือบุคคลใด ๆ หรือ
 5. ส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรงต่อบุคคล หรือความเสียหาย หรือการทำลายทรัพย์สิน หรือ
 6. ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรือ
 7. ผิดกฎหมาย หรือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ
 8. ส่งเสริมการรับมือกับงานหรือลิงก์งานที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการความปลอดภัย หรือ
 9. มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หรือ
 10. มีสื่อโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจพีระมิด” หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นใดก็ตาม

คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้งานเว็บไซต์ใดๆ คุณจะได้พบกับการสื่อสารของผู้ใช้จากหลากหลายแหล่งที่มา และเข้าใจว่าเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความถูกต้อง ความมีประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของการสื่อสารของผู้ใช้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของผู้ใช้

คุณยินยอมที่จะไม่ใช้ “ดีปลิงก์”(deep-link) “หุ่นยนต์” หรืออุปกรณ์อัตโนมัติและอุปกรณ์ที่ไม่อัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม โค้ด อัลกอริทึม หรือวิธีการใด ๆ เพื่อเข้าถึง คัดลอก หรือติดตามส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเนื้อหา หรือทำซ้ำหรือหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำเสนอของเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ หรือรับหรือพยายามที่จะรับสื่อหรือข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีที่เราไม่ได้ตั้งใจจัดหาให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการป้องกันกิจกรรมดังกล่าว คุณไม่สามารถขายต่อการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับบุคคลที่สามได้

 1. คำแถลงว่าคุณเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาถูกลบหรือปิดใช้งาน เป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุตัวเนื้อหาที่ผิดพลาด และ
 2. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่เมลของคุณ คำแถลงที่คุณยินยอมภายใต้เขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลางในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และคำแถลงที่คุณจะยอมรับในกระบวนการดำเนินงานจากบุคคลที่แจ้งว่าถูกกล่าวหาว่าละเมิด

บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

คุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่ให้บริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราอาจทำให้คุณต้องเปิดบัญชี (รวมถึงการตั้งค่า ID บัญชีและรหัสผ่าน) และเพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) นอกเหนือจากการรับรองในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา(ดูที่ส่วนที่ 2 ด้านบน) ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว รวมถึง ID บัญชีและรหัสผ่าน และกิจกรรมใด ๆ หรือกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณหรือภายใต้บัญชีของคุณ

คุณยินยอมที่จะแจ้งให้ Bloom ทราบในทันทีที่มีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นกับบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือมีโอกาสเกิดขึ้นก็ตาม รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจริงหรือมีโอกาสเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทาง Bloom หรือผู้ใช้ หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ ของเราอันเนื่องมาจากมีบุคคลอื่นใช้งาน ID บัญชี รหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณ

คุณไม่สามารรถใช้ ID บัญชี รหัสผ่าน หรือบัญชีของบุคคลอื่นได้ในทุกเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนของผู้ถือ ID บัญชี รหัสผ่าน หรือบัญชีคนดังกล่าว ทาง Bloom จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้

ผลิตภัณฑ์และการขาย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สำหรับการอธิบายและแสดงภาพผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรา เราพยายามทำให้ถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน และปราศจากข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบาย ราคา และความพร้อมในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามที่อธิบาย วิธีแก้ไขเพียงหนึ่งเดียวคือการส่งคืนให้กับเรา

สี

เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถแสดงสีของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้องมากที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงผลสีใด ๆ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และปราศจากข้อผิดพลาด

การจัดส่ง

เมื่อคุณสั่งซื้อบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเรา เราจะจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณไปยังที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้ ตราบใดที่ที่อยู่การจัดส่งอยู่ภายในประเทศไทย และเป็นไปตามข้อจำกัดการจัดส่งที่เรากำหนดไว้ในเว็บไซต์ของเรา เราอาจต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนยอมรับ และ/หรือ จัดส่งตามคำสั่งซื้อใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ และ/หรือ ปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าคนใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความเสี่ยงต่อการสูญหาย

สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราจัดทำขึ้นตามสัญญาการจัดส่ง นั่นหมายความว่าความเสี่ยงต่อการสูญหายของสินค้าทั้งหมดที่ซื้อจะถูกส่งต่อให้กับคุณเมื่อจัดส่งสินค้าให้กับผู้ให้บริการขนส่งแล้ว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการยื่นคำร้องใด ๆ กับผู้ให้บริการขนส่งสำหรับการจัดส่งที่ได้รับความเสียหาย และ/หรือสูญหาย

ลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา ลิงก์บุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา

การสร้างหรือรักษาลิงก์ใด ๆ จากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงมายังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราถือเป็นเรื่องต้องห้าม การดำเนินการหรือแสดงผลเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา หรือข้อมูลหรือสื่อใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ในกรอบ หรือใช้วิธีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์อื่น ๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราถือเป็นเรื่องต้องห้าม ลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมาหาเว็บไซต์ใด ๆ ของเราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ และระเบียบของรัฐบาลกลางและรัฐที่บังคับใช้ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์และเนื้อหา

เราขอสงวนลิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในทุกเมื่อ เพื่อแก้ไข ระงับ หรือยุติเว็บไซต์ใดๆ หรือบริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เสนอผ่านเว็บไซต์ใดๆ ไม่ว่าจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่แจ้งก็ตาม เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ใดๆ เพื่อแก้ไขและ/หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากเว็บไซต์ใดๆ และ/หรือ เพื่อเสนอโอกาสให้กับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ใดๆ คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ หากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา

การปฏิเสธความรับผิด การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ข้อมูล สื่อ และบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดให้มี “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันประเภทใด ๆ รวมถึงการรับประกันตามสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ข้อยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัยจะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้ โปรดอ้างอิงตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อห้ามดังกล่าว

Bloom ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือไวรัสใดๆ ที่อาจติดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณ ที่อาจเกิดจากการเข้าถึง ใช้งาน หรือเรียกดูของคุณกับเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา หรือเกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลหรือสื่อใด ๆ จากเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม BLOOM หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้สืบทอดหรือได้รับมอบหมาย หรือฝ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือการส่งต่อของเว็บไซต์นี้ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบให้กับคุณหรือใครก็ตามสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ความไม่สามารถในการใช้งาน หรือผลจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ หรือสื่อ ข้อมูล หรือบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ใด ๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตกฎหมายที่ห้ามไว้ โปรดอ้างอิงตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อห้ามดังกล่าว

หากส่วนใด ๆ ของการปฏิเสธการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ด้วยเหตุผลใดๆ หรือหากเราต้องรับผิดชอบต่อคุณในลักษณะใด ๆ ก็ตาม ความรับผิดโดยรวมสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดภายใต้สถาการณ์ดังกล่าวสำหรับความรับผิดจะต้องไม่เกินค่าที่น้อยกว่าของ (i) ยอดเงินที่ชำระโดยคุณสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในช่วงเวลาสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้า หรือ (ii) สิบดอลลาร์ ($10)

คุณยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ฟ้องร้อง Bloom รวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน หุ้นส่วนธุรกิจ และตัวแทนของ Bloom ในข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก (i) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ (ii) การสื่อสารของผู้ใช้งานของคุณ (iii) การใช้สื่อหรือฟีเจอร์ที่มีบนเว็บไซต์ (ยกเว้นในขอบเขตที่การเรียกร้องมาจากการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามจากสื่อที่สร้างขึ้นโดย Bloom) หรือ (iv) การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงหรือข้อกำหนดใด ๆ กับบุคคลที่สามที่คุณยินยอม

กฎหมายที่บังคับใช้ การเป็นโมฆะบางส่วน การยกเว้น การระงับข้อพิพาท

การตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ และระเบียบของท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงข้อกำหนดอายุขั้นต่ำ) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ของเราจะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย

หากส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดนี้ถูกระงับ หรือมีการประกาศว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามจากศาลที่อยู่ในเขตอำนาจศาล บทบัญญัติดังกล่าวจะไม่มีผล แต่จะไม่ส่งผลต่อส่วนอื่น ๆ ของข้อกำหนด

ความล้มเหลวของเราในการใช้สิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมด หรือการสละสิทธิ์ของคุณในการละเมิดข้อกำหนดใดๆ จะไม่ถือเป็นการป้องกันไม่ให้เราใช้สิทธิ์ดังกล่าวในภายหลัง หรือไม่ถือว่าเราสละสิทธิ์จากการละเมิดของคุณในข้อกำหนดเดิมหรือข้อกำหนดอื่นใดในภายหลัง สิทธิ์และการแก้ไขของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้จะมีผลสะสม และการใช้สิทธิ์หรือการแก้ไขดังกล่าวไม่ควรเป็นการจำกัดสิทธิ์ของเราในการใช้สิทธิ์หรือการแก้ไขอื่นๆ

ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด จะต้องมีการเรียกร้องภายในหนึ่ง (1) ปี หลังจากเกิดสาเหตุของการกระทำขึ้น หรือเมื่อข้อเรียกร้องและสาเหตุของการกระทำถือเป็นข้อยกเว้น จะไม่มีการแสวงหาหรือได้รับการฟื้นฟูใด ๆ สำหรับความเสียหาย นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เบิกตามจริง เว้นแต่ว่าคู่ความที่ชนะคดีจะมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทระหว่าง Bloom กับคุณเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ คู่สัญญาจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวในทันทีด้วยความสุจริต หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้ภายในเวลาที่สมเหตุสมผล (ไม่เกินสามสิบ (30) วัน) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นข้อโต้แย้งหรือข้อพิาทดังกล่าวเพื่อไกล่เกลี่ยได้ หากข้อพิาทไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ทั้งสองฝ่ายสามารถแสวงหาสิทธิ์หรือแก้ไขภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากศาลประเทศไทยได้อย่างอิสระ