ใบอนุญาตใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ใบสมัครของคุณจะได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ที่ผ่านการรับรอง ใบอนุญาตจะถูกส่งพร้อมกับน้ำมันโดยตรงจากคลินิกเพื่อบำบัดอาการของคุณ

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่าง Bloom และผู้ให้บริการทางการแพทย์ของเรา

คำถามที่พบบ่อย

ใบอนุญาตใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคทำให้คุณสามารถใช้น้ำมันกัญชาในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณสามารถแสดงใบอนุญาตนี้ในกรณีที่ถูกตรวจสอบหากัญชาในร่างกาย ใบอนุญาตนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสูบกัญชาหรือสูบเวป เป็นการอนุญาตเฉพาะการรับประทานเพื่อการรักษาโรคเท่านั้น

ใบอนุญาตแต่ละใบมีอายุ 3 เดือนจากวันที่ออก และสามารถใช้ในการซื้อน้ำมันกัญชาได้ไม่เกิน 3 ขวด (5 มล) หลังจาก 3 เดือน คุณสามารถที่จะขอใบอนุญาตใบใหม่ได้อย่างง่ายดาย

กดที่นี่เพื่อซื้อน้ำมัน สินค้าจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบขออนุญาต พร้อมกันกับใบอนุญาต

คุณต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดืนทาง และมีจุดประสงค์ที่จะใช้น้ำมันเพื่อบำบัดอาการทางการแพทย์

คุณสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ร่วมกับยาตัวอื่น ๆ ได้ แต่เราจะแนะนำให้ไม่ใช้ร่วมกับตัวยาบางตัว: 

  • ยากล่อมประสาท เช่น Ambien, Lunesta และ Benadryl

  • ยาต้านความวิตกกังวล เช่น Xanax, Valium และ Librium

  • ยากล่อมประสาท เช่น Zoloft, Prozac และ Lexapro

  • ยาแก้ปวด เช่น โคเดอีน, Percocet และ Vicodin

  • ยากันชัก (ยากันชัก) เช่น Tegretol, Topamax และ Depakene

  • สารกันเลือดแข็ง (ทินเนอร์เลือด) เช่น Coumadin, Plavix และ heparin

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามรับประทานร่วมกับตัวยาเหล่านี้:

Tacrolimus, Ketoconazole, Rifampin, Warfarin, Sulfamethoxazole, Carbamazepine, N-desmethylclobazam (nCBZ), Fluoxetine, Selegiline.

ควรใช้น้ำมันตามคำแนะนำเท่านั้น และสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน 20 ปี

กัญชาเพื่อการแพทย์มีศักยภาพสูงและออกฤทธิ์แรง หากรับประทานมากไปอาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิตกจริต และวิงเวียนศีรษะ 

ห้ามขับรถหรือควบคุมเครื่องจักรขนาดใหญ่หลังจากรับประทานยา

หากคุณเป็นโรค SCHIZOPHRENIA หรือมีประวัติเจ็บป่วยหรือมีอาการทางจิต ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด

เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

การส่งข้อมูลของคุณมีการเข้ารหัส https แล้วส่งต่อผ่านช่องทางที่ปลอดภัยไปยังคลินิก เราจะลบข้อมูลใบอนุญาตของคุณ ซึ่งรวมถึงหมายเลขหนังสือเดินทางและรูปภาพของคุณออกจากฐานข้อมูลของเราภายใน 30 วัน ในกรณีที่คุณต้องการสั่งซื้อใหม่ด้วยใบอนุญาตเดิม คุณจะต้องส่งสำเนาใบอนุญาตนั้นมา เนื่องจากเราจะไม่มีสำเนาเก็บไว้