Free Grab Delivery Free Grab Delivery in BKK                     Star RatingStar RatingStar RatingStar RatingStar Rating 4.9/5 Based on 100+ Reviews                     Add us on LINE @bloom.asia (Mon-Sun, 10am - 7pm)

Free Grab DeliveryFree Grab Delivery in Bangkok

ทุกอย่างที่ควรรู้ กับการใช้ CBD กับแอลกอฮอล์และยาอื่น ๆ

น้ำมัน CBD เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้สามารถใช้สาร CBD ในเชิงพาณิชย์ได้ จึงทำให้เริ่มมีการใช้ CBD กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น… แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากใช้สาร CBD กับแอลกอฮอล์หรือยาอื่น ๆ มันจะส่งผลอะไรต่อร่างกายหรือไม่?

CBD กับแอลกอฮอล์: ความเหมือนที่แตกต่าง

CBD กับแอลกอฮอล์ Beer foam

เราเชื่อว่าคุณผู้อ่านส่วนใหญ่ต่างเคยผ่านประสบการณ์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมาบ้างแล้ว โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นช่วยให้ผ่อนคลาย สนุกสนาน แถมยังช่วยเรื่องการนอนหลับ ภาวะเซื่องซึม แต่หากดื่มมาก ๆ ก็จะรู้สึกมึนเมาจนถึงขั้นเกิดการอาเจียนออกมาเลยทีเดียว

CBD เองก็ทำหน้าที่คล้าย ๆ กัน แม้ว่าการใช้ CBD ในปริมาณมากจะไม่ทำให้เมาเละเทะเหมือนกับการใช้แอลกอฮอล์ แต่สารตัวนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการมอบความผ่อนคลายสบายใจ และมีประสิทธิภาพมากจนถึงขนาดที่ถูกนำไปใช้ในการรักษาความผิดปกติทางจิต เช่น ความวิตกกังวลและความซึมเศร้า

ด้วยหลักการนี้เอง CBD กับแอลกอฮอล์น่าจะเป็นอะไรที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ แอลกอฮอล์สามารถทำให้รู้สึกง่วงนอน ส่วน CBD จะช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน หากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายรู้สึกแย่ การใช้ CBD ก็จะยิ่งทำให้อาการยิ่งแย่ขึ้นไปอีก

แต่ทั้งนี้ การใช้ CBD กับแอลกอฮอล์นั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ เนื่องจาก…

  • ยังมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไม่มากพอที่ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ CBD และแอลกอฮอล์ร่วมกัน
  • งานวิจัยที่มีอยู่ใช้กลุ่มตัวอย่างไม่มากพอ และส่วนใหญ่ก็เป็นการศึกษาที่ล้าสมัยไปแล้ว
  • ผลลัพธ์ของการใช้ CBD จะแตกต่างออกไปในแต่ละคน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุได้ว่าการใช้แอลกอฮอล์ร่วมกับ CBD จะมอบผลลัพธ์เหมือนกันในทุกคนหรือไม่

แต่ทั้งนี้ มีความเชื่อว่าสาร CBD สามารถช่วยต้านผลเสียของแอลกอฮอล์ได้ โดย…

ช่วยลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) หมายถึง ปริมาณแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเลือด ยิ่งค่า BAC สูงมากเท่าไหร่ ก็จะรู้สึกมึนเมามากขึ้นเท่านั้น แถมทักษะการเคลื่อนไหวและการรับรู้ก็แย่ลงไปด้วย

การศึกษาที่เผยแพร่ในปี 2522 โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองใช้สาร CBD 200 มก. พร้อมกับแอลกอฮอล์ ผลลัพธ์ออกมาว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ BAC ที่ต่ำเมื่อเทียบกับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับยาหลอก แต่ทั้งนี้ การวิจัยอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันให้ผลที่ตรงกันข้าม ทำให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่า CBD สามารถลดระกับแอลกอฮอล์ในเลือดได้จริงหรือไม่

ช่วยรักษาอาการเสพติดแอลกอฮอล์

มีงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนว่าสาร Cannabidiol มีประโยชน์ในการรักษาอาการเสพติด ไม่ว่าจะเป็นการเสพติดโอปิออยด์ แอลกอฮอล์ กัญชา หรือสารอื่น ๆ การใช้ CBD จะทำให้ใช้สารเหล่านั้นน้อยลง ลดความอยาก และป้องกันโอกาสที่จะกลับไปเสพติดซ้ำซาก แต่ทั้งนี้ก็ยังต้องการงานวิจัยมารองรับมากกว่านี้

ป้องกันไม่ให้เซลล์เสียหายจากแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์แบบไม่ยั้งอาจทำให้เซลล์ของคุณเสียหาย นำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงและโรคเรื้อรังในระยะยาว การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อร่างกาย

งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสาร CBD อาจมีส่วนช่วยปกป้องไม่ให้เซลล์เสียหายจากการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและการปกป้องระบบประสาทของสารประกอบกัญชา แต่ทั้งนี้ ยังต้องอาศัยการทดลองในมนุษย์มากกว่านี้ เพื่อยืนยันว่าความเชื่นี้เป็นจริงโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับ

สรุปการใช้ CBD ร่วมกับแอลกอฮอล์

ด้วยความที่ประเด็นนี้ยังขาดงานวิจัยและข้อมูลที่เป็นรูปธรรมรองรับเกี่ยวกับปฆิสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างกันของ CBD และแอลกอฮอล์ จึงทำให้การใช้ CBD ร่วมกับแอลกอฮอล์ยังไม่เป็นที่แนะนำมากนัก เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงต่อสุขภาพได้

แต่ถ้าหากสงสัย อยากรู้ว่าถ้าลองใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้น เราขอแนะนำให้ใช้ร่วมกันในปริมาณน้อย ๆ ก่อน แม้สาร CBD จะเป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และจะไม่ทำให้มึนเมา แต่การใช้ช่อดอกกัญชากับแอลกอฮอล์อาจให้ผลที่แตกต่างกันออกไป กฎเหล็กคือ

“ใช้กัญชาก่อนดื่มแอลกอฮอล์ จะช่วยให้ผ่อนคลายสบายตัว แต่ถ้าดื่มแอลกอฮอล์ก่อนใช้กัญชา จะช่วยยิ้มยาวไปถึงโดาวอังคาร”

การใช้กัญชาก่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แต่หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนแล้วใช้กัญชาทีหลัง อาจทำให้ยิ่งรู้สึกเมามากยิ่งขึ้น กับบางคนอาจรู้สึกดี แต่สำหรับบางคนอาจเป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากกลับไปสัมผัสอีกก็เป็นได้

CBD กับยาอื่น ๆ: ควรระวังเมื่อใช้ร่วมกัน

Cannabis oil and precsription drugs on a table

หากอยากใช้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ CBD ร่วมกับยาตัวอื่น ๆ เราแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะ CBD จะไปรบกวนและการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวยาอื่น ๆ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

ความเข้มข้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ตับ

ขณะใช้ยา (หรือสารอื่น ๆ) ตัวยาจะถูกเผาผลาญและทำให้แตกตัวก่อนที่จะเข้าสู่ระบบหมุนเวียนต่าง ๆ เพื่อดูดซับเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายต่อไป แม้ว่าตัวยาจะถูกเผาผลาญไปทั่วร่างกาย แต่ตับคืออวัยวะหลักที่ทำหน้าที่ย่อย

ในตับมีเอนไซม์ที่คอยเผาผลาญสารแปลกปลอมในร่างกาย และงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสาร CBD อาจเข้าไปรบกวนการทำงานเอนไซม์เหล่านี้ ส่งผลให้ตัวยาอื่น ๆ ทำงานไม่ได้ผลหรือได้ผลลัพธ์ไม่ตามคาดหวัง

ในบางกรณี สาร CBD อาจไปยับยั้งไม่ให้เอนไซม์สามารถทำงานต่อได้ ส่งผลให้ตับย่อยยาไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ทำให้ร่างกายได้รับสารมากเกินไป อาจจะเกินกว่าปริมาณยาปกติ หรืออาจไป ‘กระตุ้น’ เอนไซม์ ทำให้เผาผลาญได้เร็วขึ้น ทำให้ได้รับปริมาณยาไม่มากพอสำหรับการรักษา กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า “ความเข้มข้นที่ถูกทำให้เปลี่ยนแปลง” (altered concentration)

นอกจากนี้ ยังพบว่าสาร CBD อาจเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ทำให้ CBD ไม่โดนย่อยสลายนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

นอกจากนี้ สาร CBD ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการทำให้เซื่องซึม ท้องเสีย ความอยากอาหารลดลง น้ำหนักเปลี่ยน และปากแห้ง หากใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีผลข้างเคียงแบบเดียวกัน ก็ยิ่งอาจทำให้อาการแย่เข้าไปใหญ่

หากต้องใข้ CBD ร่วมกับยาตัวอื่น ๆ อาจจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์เพื่อปรับปริมาณยา

ยาเฉพาะทางต่าง ๆ

หากใช้ยาดังต่อไปนี้ และอยากใช้น้ำมัน CBD แบบ Full Spectrum ร่วมด้วย แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อน:

  • ยากล่อมประสาท — เช่น Ambien, Lunesta และ Benadryl
  • ยารักษาภาวะวิตกกังวล — เช่น Xanax, Valium และ Librium
  • ยาต้านเศร้า — เช่น Zoloft, Prozac และ Lexapro
  • ยาแก้ปวด — เช่น codeine, Percocet and Vicodin
  • ยา Anticonvulsants (ยากันชัก) — เช่น Tegretol, Topamax และ Depakene
  • ยา Anticoagulants (ยาต้านการแข็งตัวของเลือด) — เช่น Coumadin, Plavix และ heparin

ยาที่มีแนวโน้มที่จะมาทำให้ผลของ CBD ไม่ออกฤทธิ์ ได้แก่:

Tacrolimus, Ketoconazole, Rifampin, Warfarin, Sulfamethoxazole, Carbamazepine, N-desmethylclobazam (nCBZ), Fluoxetine, Selegiline.

สรุป

ตัวสาร CBD เองสามารถมอบประโยชน์ให้กับร่างกายได้มากมาย แต่หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกับยาตัวอื่น ๆ แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

สำหรับการใช้ CBD ร่วมกับแอลกอฮอล์ ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนี้จะส่งผลกระทบอย่างไร แต่สามารถใช้ร่วมกันได้หากผสมในปริมาณที่ไม่มาก

×