/
เป้าหมายหลักในการใช้ CBD ของคุณคืออะไร
Question Image
เมื่อไรที่คุณต้องการได้ผลลัพธ์จากการใช้น้ำมัน
Question Image
คุณกำลังตั้งครรภ์ ต้องขับรถยนต์ ทำงานกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือทำกิจกรรมที่มีอันตรายในขณะที่ใช้น้ำมันหรือไม่
Question Image
คุณมีน้ำหนักตัวเท่าไร
Question Image
Check Answers

Bloom จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอนี้ ไม่ได้ทดแทนหรือเป็นข้อมูลทางเลือกจากผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพโดยตรง โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่อาจเกิดขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ